TELEFON
neuepost zima 2018 6

Daniela Gollegger

Rád odpovím na vaše otázky

Majestátní pevnost Hohensalzburg

Procházka historií Salcburku

Nad Salcburkem se majestátně tyčí pevnost Hohensalzburg, symbolická památka a jeden z nejzachovalejších středověkých hradů v Evropě. Pevnost nabízí nejen úchvatný výhled na město a jeho okolí, ale také fascinující pohled do salcburské historie. Pojďme si tuto historickou památku virtuálně prohlédnout.

Majestátní pevnost Hohensalzburg
Majestátní pevnost Hohensalzburg

Vznik pevnosti Hohensalzburg

Arcibiskup Gebhard postavil pevnost Hohensalzburg během sporu o investituru v roce 1077 jako obranný val proti nepřátelským útokům. Pevnost byla v průběhu let několikrát rozšířena a vylepšena, zejména za arcibiskupů Leonharda von Keutschach a Parise Lodrona, kteří z ní udělali stavbu, jak ji vidíme dnes. Sloužila jako sídlo arcibiskupů a jako obranná stavba, ale nikdy nebyla dobyta nepřátelskými vojsky.

Architektura pevnosti je působivá.

Pevnost Hohensalzburg je působivou ukázkou středověké pevnostní architektury. Rozkládá se na ploše více než 30 000 m2 a nabízí směs románských, gotických, renesančních a barokních prvků. Mezi nejpozoruhodnější stavby patří velkolepý Knížecí sál, který kdysi sloužil jako hodovní síň a později jako divadlo. Další zajímavostí je zlatá salcburská bula, obrovské mechanické varhany postavené v roce 1502.

Pohled z pevnosti

Jedním z vrcholů návštěvy pevnosti Hohensalzburg je bezpochyby úchvatný výhled na Salcburk a okolní krajinu. Z hradeb se vám naskytne 360stupňový výhled na město, řeku Salzach, okolní hory až k Solné komoře. Je to ideální místo, odkud si můžete vychutnat panorama města a jeho působivou přírodu.

Pevnost dnes

Dnes je pevnost Hohensalzburg oblíbeným turistickým cílem a nabízí návštěvníkům širokou škálu aktivit. Kromě historických budov se zde nacházejí tři muzea: Pevnostní muzeum, Muzeum loutek a Muzeum Rainerova pluku. Navštívit můžete také hradní hladomornu, opevnění a středověkou vysokou pec. Kromě toho se zde pravidelně konají koncerty a akce, včetně slavného koncertu v salcburské pevnosti.

Pevnost Hohensalzburg je více než jen historickou památkou - je živým symbolem hrdé historie a bohatého kulturního dědictví Salcburku.