TELEFON
neuepost zima 2018 6

Daniela Gollegger

Rád odpovím na vaše otázky

Sůl v Salcburku - pohled na "bílé zlato

Sůl je již po tisíciletí nezbytnou součástí lidského života. Umožňovala přežít celým generacím díky uchovávání potravin a byla zásadním faktorem obchodu a prosperity civilizací.

Jedním z regionů, jehož historie je neodmyslitelně spjata se solí, je Salcbursko a Solná komora. Samotný název města - Salzburg - znamená "Salcburk" a je živou připomínkou nesmírného významu, který "bílé zlato" hrálo v historii a rozvoji města a okolního regionu.

Těžba soli v Salcbursku
Těžba soli v Salcbursku

Počátky těžby soli

Těžba soli v Salcbursku a Solné komoře sahá až do doby bronzové, tedy do období kolem roku 1500 př. n. l. První doly byly založeny v okolí dnešního města Hallein na Dürrnbergu. Keltové, kteří se v regionu usadili kolem roku 400 př. n. l., rozvíjeli těžbu soli a učinili z ní důležité hospodářské odvětví.

Solené silnice

Těžba a prodej soli přinesly regionu obrovskou prosperitu. Pro usnadnění přepravy a obchodu se solí vznikly takzvané "solné cesty". Tyto obchodní cesty spojovaly Salcbursko a Solnou komoru s mnoha částmi Evropy a podporovaly výměnu zboží a myšlenek.

Sůl v době arcibiskupů

V době salcburských arcibiskupů, od 13. do 19. století, se obchod se solí stal základem regionálního hospodářství. Arcibiskupové kontrolovali obchod se solí a bohatství, které z něj plynulo, využili k přeměně města v barokní nádheru, kterou dnes obdivuje tolik návštěvníků.

Jeskyně v Salcbursku, Dachsteinská jeskyně
Jeskyně v Salcbursku, Dachsteinská jeskyně

Solný důl Dürrnberg a Hallstatt

Jedním z nejznámějších solných dolů v regionu je solný důl Dürrnberg u Halleinu, jen kousek od Salcburku. Návštěvníci se zde mohou vydat 800 metrů pod zem a seznámit se s historií těžby soli v regionu. V Hallstattu, městečku v srdci Solné komory, můžete navštívit nejstarší známý solný důl na světě, jehož počátky sahají až do doby bronzové.

Bad Ischl a Solná komora

Také Solná komora a zejména Bad Ischl mají bohatou solnou historii. Solné lázně v Bad Ischlu byly kdysi královským potěšením a dnes jsou turistickou atrakcí. Zvou k relaxaci a péči o zdraví a jsou výrazným dokladem "bílého zlata", které tento region formovalo.

Sůl dnes

Přestože sůl dnes již nemá takový hospodářský význam jako kdysi, zůstává významnou součástí kulturního dědictví Salcburska a Solné komory. Sůl se stále těží v místních dolech a používá se v regionální kuchyni. Sůl se používá také v místních lázních a wellness centrech a mnoho památek, včetně velkolepé pevnosti Hohensalzburg, bylo postaveno z bohatství pocházejícího z obchodu se solí.

Dějiny Salcburku a Solné komory jsou živým důkazem toho, jak jednoduchá látka, jako je sůl, může ovlivnit osud města a regionu.